Serveis

Inici  ⁄ Serveis
Serveis

Estudis puntuals

 • Confecció d'un mapa de les seves posicions 
 • Anàlisi de l'actiu òptim pel client 
 • Selecció dels productes adequats 
 • Negociació bancària

Planificació finacera

 • Diagnosi de l'estructura patrimonial
 • Determinació d'objectius i prioritats
 • Propostes d'idees i oportunitats
 • Selecció d'entitats i execució
 • Seguiment periòdic i control de les posicions

Informació de productes i mercats

 • Estudi i comparativa de productes financers
 • Informes de valors i fons
 • Informes de carteres
 • Resum de recomanacions de valors, fons i mercats "consensus de mercat"

Anàlisi fiscal

 • Planificació i optimització fiscal
 • Successions i jubilació
 • Estudi productes fiscalment eficients

Finances corporatives

 • Determinació de l'estructura de finançament.
 • Cobertura de divises.
 • Capital risc.
 • Plans d'empresa.

Serveis de GVC Gaesco

Contacte

Forcada Consultors

C/ Miramarges, 7, 1er 2n

08500 VIC

 

Telf. 93 380 41 33

Fax 93 380 41 35

info@forcadaconsultors.com