Avís legal

Inici  ⁄ Avís legal


1. Dades de Forcada Consultors

David Forcada Rifa
33.937.515-A
C/Emporda 18
08570 Torelló
Tel: 93 380 41 33
Correu electrònic: info@forcadaconsultors.com


2. Normes relatives a la confidencialitat

Forcada Consultors es compromet a protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant per la nostra pàgina web. Per visitar la nostra pàgina web no es requereix informació personal alguna.


3. Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d'informació a escala individual. Aquesta informació ens permet millorar aquesta pàgina web.


4. Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intellectual de Forcada Consultors i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral de Forcada Consultors o d'una altra empresa relacionada amb aquesta.

Forcada Consultors es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

Forcada Consultors no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l'accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d'aquesta pàgina web.


5. Protecció de Dades de Caràcter Personal

Consentiment:
A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacti amb Forcada Consultors a través de les adreces d'e-mail indicades en aquesta website, autoritza i consenteix expressament que les seves dades personals i la seva adreça de correu electrònic siguin incorporades a fitxers automatitzats d'aquesta empresa. L'arxiu d'aquestes dades té com a finalitat donar resposta a les qüestions que ens planteja l'usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informacions comercials i publicitàries així com de serveis, culturals, d'oci i promocionals especialment dissenyades pels interessats, sempre que vostè no s'hagi oposat a aquesta utilització en contestar el corresponent formulari.

Responsable del fitxer i drets de l'usuari:
El responsable del fitxer és Forcada Consultors S.A. (C/Emporda 18, Torelló). En aquesta mateixa adreça, els interessats podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancellació de les dades, enviant una sollicitud escrita i signada incloent nom, cognoms, DNI, actuació que sollicita i domicili de l'usuari a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sollicitud.

Seguretat de les dades personals:
En tot cas, Forcada Consultors garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, havent adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, malament ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Menors d'edat:
Els formularis continguts en aquesta website no van dirigits a persones menors d'edat i, per tant, Forcada Consultors no es fa responsable dels casos en què persones menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquesta website. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancellació de les dades, enviant una sollicitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l'adreça esmentada en el paràgraf anterior. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, Forcada Consultors es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns, amb la finalitat d'assegurar-se que la resposta o informació sollicitada i/o oferta és l'adequada.


6. Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.

Contacte

Forcada Consultors

C/ Miramarges, 7, 1er 2n

08500 VIC

 

Telf. 93 380 41 33

Fax 93 380 41 35

info@forcadaconsultors.com